TGIF Nepal Fashion Week 2014 – Finalist


Paramita-RanaTGIF Nepal Fashion Week 2014 – Finalist Models
Aakash Shrestha / Alka Chamling Rai / Arunima Kharel / Aayushma Shrestha / Bidhatri pokharel / Dibhyata Vaidya / Dikshanta Prasai / Krishna Sahi Thakuri / Nabina Lamichhane / Oshima Banu / Paramita Rana / Pragati Gurung / Prathit Bikram Singh / Pratik Shrestha / Raksha Thapa / Siwangi Pradhan / Srijana Regmi / Sudishi Thapa

--- ❤️ SHARE NOW! ---