Sanjeet Shrestha’s Juni vari Lai… Music Video Featuring Prakriti Shrestha


A Music Video by Sanjeet Shrestha, Featuring Prakriti Shrestha

Prakriti ShresthaPresenting you a music video titled ‘Junivari lai…’ by Sanjeet Shrestha. Music composed by Brijesh Shrestha and lyrics penned by Sushila Shrestha. A music video directed by singer self (Sanjeet Shrestha), features Prakriti Shrestha and Sudeep Neupane. Enjoy The Music Video. 🙂

--- ❤️ SHARE NOW! ---