Maya Ma Sagar… Keki Adhikari, Diwash Upreti


kekiA Music Video titled MAYA MA SAGAR of an album PREM DIARY Released by Vibes Creation, A Video Features Actress Keki Adhikari and Actor Diwash Upreti.
Vocal: Karma Gyalchhen and Banika Pradhan, Music: Shikhar Santosh, Lyrics: Ram Bhadur Bohora, Audio On: Vibes Creation, Album: Prem Diary, Direction: Prasanna Poudel, Camera: Bidur Pandey, Edit: Tekendra shah.

--- ❤️ SHARE NOW! ---