Interaction: Aishwarya Nepali Movie Ramesh Upreti Deepika Prasai Prasant Tamrakar Keki Adhikari


Ramailo Gufgaff with Nepali Movie AISHWARYA Production Team

AISHWARYA is a Nepali movie produced under the banner of actor Ramesh Upreti’s Vaishno Devi Films. A Film by Diwakar Bhattarai, Starring Ramesh Upreti, Keki Adhikari, Dipika Prasai, Prashant Tamrakar, Arjun Shrestha, Keshab Bhattarai, Sunita Thakur, Bikash Khatiwoda, Amit Pokhrel

Share This Post With Your Friends