Cocktail Jawani… Punte Parade Movie Song | Priyanka Karki, Samyam Puri


priyanka-karki-looks-hot-in-punte-parade-song
Cocktail jawani… Movie Song ‘PUNTE PARADE” Casts: Samyam Puri, Anjila Dahal, Nilu Dolma Shrepa, Najir Husan, Special appearance: Priyanka Karki | Singer: Sahima shrestha and Rajan Ishan | Lyrics: Sanjaya Adhikari | Music: Tek Nanda Lama | Choreographer: Priyanka Karki | Colorist: Sudeep Shrestha | Cinematographer: Babu Shrestha | Editor: Ujjwal Dhakal | Director: Subash Koirala | Sound Designer: Uttam Neupane | Producer: Hari Mahat, Suraj Koirala and Anil Adhikari | Co-Producer: Santosh Rumba, Jay Ram Pariyar and Raj Kumar Patel | Concept: Nilu Doma Sherpa | Written by Shan Basnyat | Publicity Designer: Ananda K. Maharjan | Production co-ordinator: Subash Raj Kafle | Distributo: Darshana Arts

--- ❤️ SHARE NOW! ---