Bhag Sani Bhag – Trailer | Keki Adhikari Sabin Shrestha


Keki Adhikari
Movie : Bhag Sani Bhag
Director : Naval Nepal
Presentation of Bishnu Chapagain
Executive Producer : Chetan Sapkota
Producer : Sahadev Gautam and Bilol Pokharel
Choreographer : kabiraj Gahatraj
Featuring : Keki Adhikari, Saroj Khanal, Jeevan Luitel, Ramesh Upreti Sabin Shrestha

Share This Post With Your Friends