Nepali Movie JHOLAY Trailer


jholay-movieNepali Movie – jholay
Satire/Dark Comedy based on True Events. Directed by Dpendra K Khanal, Written by Shan Basnyat and Produced by Teken Khadka. The movie features Daya Hang Rai, Priyanka Karki,and A. Gurung among the leads. Cast- Daya Hang Rai, Priyanka Karki, A.gurung, Sisir Rana, Shankar Achrya, Madhav Achrya, Prasant.

Movie Units:
Cinematographer- Purusottam Pradhan | Editor- Dirgha khadka | Sound Er. -Uttam neupane | Score- Kiran Tuladhar | Color- Sudeep Shrestha | Post- Prod- Aslesha Ent. | Production Designer- Buddhi lal. Magar | Prod. Manager- Rohan Gurung | C.Ad- Tara Neupane | Poster Design- Anand Maharjan | Music- Hari Lamsal ( Timi Nai Mero ) Anupam Sharma ( Bom Bom Bhole ) | lyrics- Bhupendra Khadka ( Timi Nai Mero ) Dayahang Rai ( Bom Bom Bhole ) | Singer- Rajesh Payel Rai / Rajina Rimal ( Timi Nai Mero ) Anupam Sharma ( Bom Bom Bhole ) | Choreograph- Renasha Rai ( Timi Nai Mero ) Nilu Dolma Sherpa ( Bom Bom Bhole ) | Fight – Surya Thokar

=