Supriya Shrestha


Miss Nepal Earth 2020 Supriya Shrestha
Fashion Designer: Mukta Shrestha / Muku Designs
Photographer: QB Maharjan / Indepth Photography
Makeup Artist: Swastika Rajbhandari