Happy Tihar Song Jhili Mili Jhili Mili…


Happy-tihar-song
Jhili Mili Jhili Mili…… Happy Tihar Song | Vocal: Bikesh K Shankar and Manzil Shrestha | Music: Bikesh K Shankar | Lyrics: Jatin Tamrakar | Arrange; Sooraz Shrestha | Camera: Yagya Parajuli | Edit: Bhuwan Lamsal | Lyrics: Jatin Tamrakar | Direction : Jatin Tamrakar | Thanks : The Smriti Band,Yunish Raj Shrestha, Nirajan Luitel

Share This Post With Your Friends