PINJADA Back Again | Nikhil Upreti Sara Shirpaili | Nepali Movie Song Releasing Event


Nepali Movie PINJADA Back Again | Starting: Nikhil Upreti, Sara Shirpaili, Sushmita KC, Pukar Bhattarai, Jack Shrestha, Kushagraha Bhattarai | Story: Maunata Shrestha | Co. producer: Ramesh Subedi/Baburaja Singh | Ex. Producer: Basanta Sharma/Sushant Shrestha | Producer: Rohit puri,Gobinda Gaira, Chandra Bahadur Kshetri | Direction: Himal KC

PINJADA Back Again Nikhil Upreti Sara Shirpaili Nepali Movie Song Releasing Event Video by Sanjay Shakya / Glamour Nepal

--- ❤️ SHARE NOW! ---