Namrata Shrestha


Miss Nepal World 2020 Namrata Shrestha
Fashion Designer: Mukta Shrestha / Muku Designs
Photographer: QB Maharjan / Indepth Photography
Makeup Artist: Swastika Rajbhandari