Miss Nepal 2015 Contestants Photos

19 finalists competing for the most desirable and prestigious crown of Miss Nepal 2015, Watch Here, Photos of 19 Contestants, Miss Nepal 2015.

Miss Nepal 20151. Medha Koirala, Kathmandu | 2. Rebika Chettri, Lalitpur | 3. Sristee Bhattarai, Kathmandu | 4. Puja Shrestha, Tanahu | 5. Priya Rani Lama, Siraha | 6. Sujita Khanal, Rupandehi | 7. Nuning Limbu, Lalitpur | 8. Rita K.C., Kaski | 9. Sonu Thapa Magar, Lalitpur | 10. Anu Khadka, Jhapa | 11. Sudipa Pathak, Chitwan | 12. Nishma Choudhary, Sunsari | 13. Dibyata Vaidya, Kathmandu | 14. Prashamsa Parajuli, Chitwan | 15. Evana Manandhar, Kathmandu | 16. Durga Gurung, Pokhara | 17. Asina Poudel, Kathmandu | 18. Kripa Neupane, Kathmandu | 19. Shreeya Poudel, Kathmandu

Subscribe YouTube

❤️ SUPPORT GLAMOUR NEPAL ❤️